Kranten

Zoeken door de hele krantencollectie

Welkom

Deze website bevat alle edities van het Rotterdams Nieuwsblad die van 1929 tot en met 1946 zijn verschenen. Met het zoekformulier kunt u daarin zoeken. Gezien de slechte kwaliteit van het papier zijn niet alle krantenpagina's even goed leesbaar. De kranten zijn op microfiche bij het Gemeentearchief Rotterdam in te zien.

In 1878 richtte de Leidse uitgever A.W. Sijthoff het Rotterdamsch Nieuwsblad op. Volgens de statuten moest het een krant worden 'van een onafhankelijke, vrijzinnige richting, tot bevordering van de algemeene ontwikkeling.' Het eerste nummer verscheen op 3 april 1878.
Nadat zoon Cornelis Sijthoff in 1885 de leiding had overgenomen, groeide de krant snel. Rond 1900 bedroeg de oplage 50.000 exemplaren; ruim twintig later het dubbele daarvan. Tijdens de directie van Cornelis Sijthoff kregen stadsnieuws, kunst en sport meer ruimte toebedeeld. Ook werden al vrij vroeg illustraties en foto's opnemen: in 1909 verschenen voor het eerst foto's in de krant.


Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de Tweede Wereldoorlog

Door het Duitse bombardement op 14 mei 1940 werd het gebouw van het Rotterdamsch Nieuwsblad aan de Schiekade geheel verwoest. De volgende dag verscheen de krant al weer, en dat zou zo blijven tot een paar maanden voor de bevrijding.

Het gebouw van het Rotterdamsch Nieuwsblad aan de westzijde van de Schiekade.
Het gebouw van het Rotterdamsch Nieuwsblad aan de westzijde van de Schiekade. Nijholt, 1939.
Het gebombardeerde gebouw van het Rotterdamsch Nieuwsblad aan de Schiekade.
Het gebombardeerde gebouw van het Rotterdamsch Nieuwsblad aan de Schiekade. 1940.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het protestants-christelijke dagblad ‘De Rotterdammer’ en de socialistische krant ‘De Voorwaarts’, werd het neutrale Rotterdamsch Nieuwsblad niet verboden door de Duitse bezetters. Het gevolg daarvan was wel dat de redactie niet vrij was in haar berichtgeving: de Duitse censor keek mee over de schouder. Vanaf september 1944 verscheen de krant onregelmatig en eind februari 1945 werd de publicatie helemaal gestaakt. Na de bevrijding kreeg de krant een verschijningsverbod opgelegd in afwachting van een beoordeling door de Commissie voor Perszuivering en in april 1946 werd de publicatie hervat.

Vanaf 1969 werkte het Rotterdamsch Nieuwsblad samen met de Haagsche Courant onder de paraplu van de Sijthoff Pers NV. In 1991 fuseerde het met Het Vrije Volk. De nieuwe krant kreeg de naam Rotterdams Dagblad.